Welkom!

Welkom op de Lukasschool!

Wij zijn een ontmoetingsschool waar iedereen van harte welkom is. Onze school is een plek waar leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken om er  voor te zorgen dat de kinderen resultaten behalen die passen bij hun mogelijkheden. We leggen de lat hoog en werken resultaatgericht. Dit kunnen we alleen samen!

Structuur, inzet en plezier zijn kenmerken van de Lukasschool. Het onderwijs is gebaseerd op taalverwerving, samen leren en De Vreedzame School. Wij hanteren het model van de activerende directe instructie en werken in de groepen met niveauverschillen. In de bovenbouw werken de leerlingen ook op tablets, wij gebruiken hiervoor het programma van Snappet.

Op onze school komen kinderen en leerkrachten van allerlei achtergronden en culturen samen. Met elkaar vieren we Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, het Suikerfeest en het Offerfeest.

 Op de Lukasschool werken we in de pauze samen met Beweegwijs. Samen spelen en veel bewegen!