Het onderwijs

Alles begint met taal!

kopje onderwijs

 
Taal is op de Lukasschool het instrument om jezelf te ontwikkelen. Als kinderen de taal goed kennen, begrijpen ze dingen sneller en beter. Dit maakt het leren makkelijker, een leven lang.

Prioriteit binnen het onderwijs ligt bij het verbeteren van de taalverwerving van de kinderen; we willen ervoor zorgen dat kinderen de Nederlandse taal makkelijker leren. Deze basisvaardigheid is onmisbaar voor het succes van kinderen in andere vakken op school, in hun verdere schoolloopbaan en in de maatschappij.

Afstemming van het onderwijs op de behoefte van elk kind vinden we ook belangrijk. Wij willen de leerstof 'kindvolgend' aanbieden, op niveau van het kind en waar wenselijk of nodig klassendoorbrekend. Alleen wanneer het niet anders kan, krijgt het kind een individuele leerlijn. De zorgroute volgen we voor alle kinderen. De samenwerking tussen het kind, de ouders en de leerkrachten is hierbij essentieel.

Belangrijke momenten voor succes in de taalontwikkeling van kinderen zijn het moment dat ze de basisschool binnen komen en het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs uitstromen. Een goede afstemming met de Voorschool en een soepele overgang naar het Voortgezet onderwijs zijn noodzakelijk om tot goede onderwijsresultaten te komen. Hierbij blijven we werken aan een doorgaande leerlijn voor alle vakken gedurende de gehele schoolloopbaan van de kinderen.

We kijken naar de toekomst en richten het onderwijs in naar de eisen die de 21e eeuw  hieraan stelt. Nadere uitleg over het onderwijs vindt u in de schoolgids.