Vreedzame School

De vreedzame school

Het is van belang dat kinderen zich in onze complexe maatschappij kunnen handhaven. Daarom willen wij de kinderen de houdingen en vaardigheden bijbrengen die hen hierbij kunnen helpen. Kinderen moeten op hun eigen niveau binnen de groep, de school en daarbuiten hun weg weten te vinden en om kunnen gaan met steeds wisselende situaties. Zij moeten een eigen passende houding kunnen bepalen en zelfstandig kunnen optreden. Bovendien moeten kinderen leren omgaan met conflicten. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘De Vreedzame School’.

Screen Shot 2015 10 14 at 23.13.30

 

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij hechten daarom aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Juist regelmaat geeft het kind kansen. De volgende basisomgangsregels helpen ons een prettig schoolklimaat te laten ontstaan en te behouden:

* In de school en op het plein is het veilig voor groot en klein. Op het plein spelen we!

* Iedereen hoort erbij! We leren en spelen samen.

* We zorgen goed voor onze spullen en de spullen van anderen.

* Problemen? Die lossen we samen op, daarover praten we!

* We houden onze klas, het schoolgebouw en het schoolplein netjes en schoon.

* We zijn op tijd binnen, zodat de les kan beginnen.

 

We gebruiken op school voor het team de vreedzame Gouden regels:

* Wij ondersteunen elkaar en dragen samen zorg voor elkaar, de leerlingen en het onderwijs

* We lossen conflicten zelf op door: gelijk aan de bel te trekken en open en eerlijk te communiceren zonder het persoonlijk op te vatten.

* We zijn allemaal verantwoordelijk voor een open en eerlijk respectvolle communicatie.

* We zijn er voor elkaar en met elkaar.

* We zetten onze talenten in en delen de opbrengsten.

* We accepteren, waarderen en respecteren elkaar en elkaars talenten, want we zijn allemaal uniek!

Zo hopen we met elkaar een goede en veilige sfeer op te bouwen!