Inspectierapport

In september 2013 heeft een inspecteur van het Ministerie van Onderwijs de Lukasschool bezocht, in het kader van het vierjaarlijks inspectiebezoek. Hij heeft toen met name gekeken naar de kwaliteit van onze leerlingenzorg. Wij hebben kunnen laten zien dat zowel teamleden als kinderen uitstekende prestaties leveren.

Met trots kunnen we zeggen dat de inspectie onze leerlingenzorg als goed heeft beoordeeld. De inspectie is van mening dat we het op alle fronten goed doen. Op het vroegtijdig signaleren van problemen, én hierop de juiste acties ondernemen scoort de Lukasschool zelfs bovengemiddeld.

Ook het analyseren en evalueren van de resultaten en op grond hiervan nieuwe handelingsplannen maken doen we goed. Wij delen dit succes graag met u. Tenslotte heeft u door bewust te kiezen voor onze school én onze werkwijze ook heel hard meegewerkt aan het bereiken van dit resultaat. Alleen samen met u kunnen wij onze leerlingen de zorg bieden die nodig is om hen beter te laten presteren op hun niveau. De gehele tekst van het inspectie rapport kunt u hier nalezen.

In 2017 verwachten wij het volgende bezoek van de onderwijsinspectie.