Engels

Engels

In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode ‘Real English’. De methode biedt lessen in thema’s aan die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor het plezier in het Engels leren voorop staat. Tijdens de lessen wordt de uitspraak van Engelse woorden geoefend, leren kinderen gesprekjes voeren en leren nieuwe Engelse woorden.