Taal en lezen

Taal en lezen

Begrijpend lezen en woordenschat zijn van groot belang voor de hele schoolloopbaan. In de brugklas moeten de leerlingen bij alle vakken teksten lezen. Als wij ze dat op de basisschool hebben geleerd, dan helpt ze dat enorm! Als je een tekst wilt begrijpen, dan moet je die tekst goed technisch kunnen lezen, je moet de betekenis van veel woorden kennen en ook weten hoe je zo’n tekst aanpakt. Dat leren we de kinderen op onze school en we zorgen ervoor dat er een doorgaande lijn is van groep 1 tot en met groep 8.

Met woorden leren beginnen we in groep 1. En we hebben afspraken met de voorschool van Hart van Noord dat we aansluiten bij de woorden die ze daar al hebben geleerd. In groep 1, 2 en 3 werken we met LOGO3000 en leren we de kinderen meer dan 3000 woorden.

In de groepen 4 tot en met 8 werken we met de taalmethode Taal Actief, de allernieuwste versie. Met deze methode leren de leerlingen ook weer veel nieuwe woorden.

Begrijpend lezen begint eigenlijk al in groep 1 met begrijpend luisteren. In de kleutergroepen en in de groepen 3 en 4 besteden we daar dan ook veel aandacht aan. We lezen (prenten)boeken voor en leren de kinderen daarover na te denken en te praten. Zo zijn we al bezig met het voorbereiden van begrijpend lezen, waar we in groep 5 echt mee beginnen.

In de groepen 5-8 werken we met actuele teksten van Nieuwsbegrip. Iedere week een nieuwe tekst over een actueel onderwerp. Zo breiden de kinderen hun “kennis van de wereld” uit, wat ze weer helpt bij het begrijpend lezen. Ook leren we woorden aan die bij het onderwerp horen. Ieder geleerd woord is weer meegenomen!

Om een tekst goed te begrijpen, moet je de tekst ook kúnnen lezen: je moet alle woorden goed kunnen lezen. Technisch lezen is daarom van groot belang. En ook hiermee beginnen we al bij de kleuters. Leren dat een woord uit losse klanken bestaat en je losse klanken weer samen kunt voegen tot een woord, is een belangrijke vaardigheid. Ook bieden we de kleuters al losse letters aan. Dat helpt ze bij het leren lezen in groep 3.

In groep 3 werken we met Veilig leren lezen, de bekende en effectieve methode om lezen te leren. Daarna, in de groepen 4-6, gaan we hiermee verder. We leren de leerlingen steeds moeilijkere woorden en zinnen, vlot en goed te lezen. We gebruiken hiervoor de methode Estafette. In groep 7 en 8 zorgen we ervoor dat de leerlingen het hoge niveau in technisch lezen vasthouden.

Naast woordenschat, technisch lezen, begrijpend luisteren en begrijpend lezen besteden we in het taalonderwijs ook aandacht aan spreek- en luistervaardigheid en grammatica (“taal verkennen”). En natuurlijk aan het correct schrijven van woorden (spelling) en het schrijven van teksten, zoals een brief of een verslag.

We vinden het ook belangrijk dat kinderen met plezier boeken lezen. Lezen is niet alleen leuk, je leert er ook heel veel van (bijvoorbeeld ook veel nieuwe woorden). We hebben daarom een uitgebreide schoolbibliotheek (een voor de kleutergroepen en een voor de groepen 3-8). Kinderen lenen iedere week boeken bij de schoolbibliotheek. En ouders helpen ons daarbij!