Wereldoriëntatie

Op heel veel momenten spreken we over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Soms gebeurt dit bij het aanbieden van aparte vakken aan de hand van de beschikbare methoden, maar ook vaak door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, projecten, enz. Vanaf groep 5 zorgen we ervoor dat kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en hoe mensen er leven (aardrijkskunde). Daarnaast krijgen de kinderen geschiedenis en biologie. We gebruiken hiervoor de methode ‘Wijzer Door…..’. We maken daarnaast ook veel gebruik van programma’s van de Nederlandse Onderwijs Televisie.

Verkeer
We brengen de kinderen de geldende verkeersregels bij en proberen hen op te voeden tot een verantwoorde weggebruiker. We hechten veel waarde aan verkeersonderwijs dat aansluit bij de ervaringen van de kinderen en gebruiken hiervoor de methode ‘Wijzer door het verkeer’. De kinderen doen mee aan het jaarlijkse verkeersexamen, op de fiets. Als alles goed verloopt, krijgen ze een diploma uitgereikt.