Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs op de Lukasschool

Op de Lukasschool krijgen de groepen 3, 5, 6, 7 en 8 twee keer in de week les van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Deze lessen worden gegeven in de grote gymzaal op de locatie Hart van Noord. Groep 4 krijgt één keer in de week gymles van de vakleerkracht en één keer in de week zwemles.

Ook wordt er afgewisseld met gymlessen buiten. Met mooi weer gaan de leerlingen soms naar buiten om daar te sporten. Ook dan hebben de leerlingen de gewone gymkleren aan. Dat zijn: gymschoenen, sportbroek en T-shirt. De sieraden gaan af en sporthoofddoeken zijn toegestaan in overleg.

Doelstellingen

De doelstellingen per leer jaar op motorisch, cognitief en sociaal emotioneel gebied zijn beschreven in de leerlijnen. Ook de reguleringsdoelen zijn hierin verwerkt.

Door al deze leerlijnen terug te laten komen in de bewegingslessen worden de leerlingen bekwaam in verschillende sportactiviteiten en onderdelen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan sportief spelen en het uitvoeren van de verschillende gymregels. Er wordt gestreefd naar een grote basis van verschillende spel/sport oefeningen zodat ze op dit vakgebied mee kunnen komen in het voortgezet onderwijs.

Daarnaast zijn er voor elke les nog algemene doelstellingen:

o Het vergroten van plezier in het bewegen en sporten

o Leren omgaan met winst en verlies

o Aanbieden van nieuwe sporten en activiteiten

o Zelfstandig werken

o Samenwerken

o Ontwikkelen van de motoriek

o Leerlingen aan te moedigen om deel te nemen in het sportaanbod buiten school

Motorische doelen

Binnen het bewegingsonderwijs wordt er gewerkt met kerndoelen en subdoelstellingen. Deze doelen bepalen wat er in de bewegingslessen word gegeven.

Kerndoel 1: De leerlingen leren deelnemen aan bewegingsvormen:

Kerndoel 2: De leerlingen leren deelnemen aan verschillende aspecten uit de spelgebieden:

Kerndoel 3: De leerlingen oriënteren zich op buitenschoolse sport- en spelactiviteiten. Leerlingen doen mee met actuele (sport)thema’s, trends of speciale gebeurtenissen.

Regulerings doelen

De reguleringsdoelen zijn cognitieve en sociaal-emotionele doelen die naast de motorische doelen terug komen in de bewegingslessen. Deze doelen omvatten verschillende aspecten van normen, waarden en afspraken.

Sporttoernooien

De Lukasschool doet aan veel sportactiviteiten buiten school mee. Zo zijn er teams die erg goed spelen tijdens het voetbaltoernooi in Zwaluwen. Ook doet de Lukasschool waar mogelijk mee aan het schoolatletiek toernooi, volleybal toernooi en het hockey toernooi. Hierin kunnen leerlingen uitblinken en als school laten we zien dat we zowel motorisch sterk zijn maar ook zeker sportief.

BeweegWijs op de Lukasschool

Begin van dit schooljaar zijn wij gestart met beweeg wijs op het plein. Dit zijn allemaal leuke spelletjes die gespeeld worden op het schoolplein tijdens de (grote) pauzes.

Op vrijdag is meester Bryan van beweeg wijs aanwezig op het schoolplein om de spellen in bepaalde kleuren aan te bieden. Er worden vakken met krijt getekend op het plein waarin de spellen worden gespeeld. We zijn begonnen met 1 spel maar onderhand staan er al 8 nieuwe spellen wekelijks op het schoolplein!

Deze spellen worden begeleid door juffen en meesters maar ook door juniorcoaches. Dit jaar zijn leerlingen uit groep 6 en 8 junior coach en dit doen ze met veel plezier! Zij hebben een groen hesje aan en staan bij een spel te begeleiden. Mede dankzij de fantastische inzet van deze juniorcoaches worden alle spellen op het plein op een positieve manier gespeeld en is het plein een heerlijke plek om te zijn tijdens de pauzes!