De Lukasschool


Op de Lukasschool doet elk kind er toe

Onze school wil kinderen uit verschillende culturen en van verschillende achtergronden de kans geven zich optimaal te ontwikkelen in een respectvolle en veilige omgeving.

Wij vinden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid belangrijke waarden, die bepalend zijn voor ons onderwijs:

  • Iedereen telt mee
  • We zijn allemaal verschillend, maar gelijkwaardig.
  • we dragen verantwoordelijkheid voor onszelf, elkaar en onze leefomgeving.
  • We bundelen onze krachten en leren van en met elkaar.

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij vinden een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat een voorwaarde om te kunnen leren. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij werken met de Vreedzame School en volgen de No Blame aanpak indien er sprake is van pesten.

overzicht school

 

De volgende basisomgangsregels helpen ons een prettig schoolklimaat te laten ontstaan en behouden:

  • In de school en op het plein is het veilig voor groot en klein.
  • Iedereen hoort er bij! We leren en spelen samen.
  • We zorgen goed voor onze spullen en de spullen van anderen.
  • Problemen? Die lossen we samen op, daarover praten we.
  • We zijn op tijd binnen zodat de les kan beginnen.

We verwachten dat kinderen en leerkrachten op een prettige manier met elkaar omgaan. Met elkaar stellen we duidelijke grenzen wat dat betekent, en wat toelaatbaar is. We werken met Positive Behaviour Support (PBS). Deze methode helpt ons afspraken te maken over gewenst gedrag, bijvoorbeeld:als de klasdeur dicht gaat zijn we binnen10 tellen stil zodat de les kan beginnen.

We doen ook een beroep op u, om om ons gezamenlijk te houden aan bovengenoemde afspraken.