Brede School Hart van Noord

Brede School Hart van Noord is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, welzijn en peutercentrum. Vanuit een gezamenlijke visie en intensieve samenwerking, zetten wij ons in voor talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en de Vreedzame wijk.

De Lukasschool werkt binnen de Brede School Hart van Noord samen met OBS de Panda, De Zeven Gavenschool, Doenja Dienstverlening en Spelenderwijs Utrecht.

Meer informatie leest u op de website van de Brede School