Verlof aanvragen

Volgens de Nederlandse wet zijn kinderen verplicht om onderwijs te volgen: dit noemen we ‘leerplicht’. Alleen als een kind ziek is hoeft het niet naar school. Als een kind afwezig is, niet ziek is en u geen toestemming heeft van de schoolleiding om afwezig te zijn, kan de gemeente een geldboete opleggen aan de ouders omdat het kind niet op school was. Deze leerplicht betekent dat u toestemming moet vragen aan de directie als uw kind een of meerdere dagen niet op school komt vanwege een gebeurtenis. Alleen melden dat uw kind niet komt, mag niet. U moet toestemming krijgen voor de afwezigheid. De school is verplicht te melden als een kind zonder toestemming van school wegblijft.

Verlof tot maximaal 10 schooldagen
Voor bijzonder verlof van maximaal 10 schooldagen moet u toestemming vragen bij de directie van de Lukasschool. De directie besluit over het toekennen of afwijzen van de aanvraag. Hierbij moet de school dezelfde regels hanteren als de leerplichtambtenaar: er moet sprake zijn van 'gewichtige omstandigheden'. U kunt dit verlof aanvragen via een speciaal formulier; dit is te verkrijgen bij de administratie. De directie beslist over verlofaanvragen tot maximaal 10 schooldagen.

Verlof meer dan 10 schooldagen
Voor bijzonder verlof van meer dan 10 schooldagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. De ouder/verzorger dient een aanvraag in bij de gemeente Utrecht. Na het  horen van de schooldirecteur neemt de gemeente een beslissing. U kunt bijzonder verlof voor meer dan 10 schooldagen aanvragen via het formulier op de website van de gemeente Utrecht. Klik hier voor de folder van de gemeente Utrecht over het aanvragen van bijzonder verlof.