Ouderbijdrage

In verband met bekostiging van diverse activiteiten die niet door het Ministerie van Onderwijs worden betaald, zoals Suikerfeest, Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, sportdagen, schoolreisjes, uitstapjes etc., vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage aan u. Ook de kosten van het functioneren van de ouderraad kunnen uit de ouderbijdrage worden betaald. De bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De ouderbijdrage is voor dit cursusjaar vastgesteld:

Voor het eerste kind € 35,00

Voor het tweede kind € 30,00

Voor het derde kind € 25,00

Voor elk volgend kind € 20,00

Termijnbetaling is, in overleg met de schoolleiding, mogelijk. Het vrijwillige karakter van deze bijdrage betekent dat de toelating van een leerling niet is gekoppeld aan de bereidheid van de ouders/verzorgers om de ouderbijdrage te betalen. Als u de bijdrage niet betaalt, kan het gevolg zijn dat uw kind niet mee kan doen aan bepaalde activiteiten die uit de bijdrage worden betaald, inclusief het schoolreisje. In zo’n situatie blijft de school wel verantwoordelijk voor de opvang van uw kind.