Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school vinden wij van groot belang. Daarom streven wij een grote ouderbetrokkenheid na. Duidelijke informatie over onze school is voor u belangrijk. Het is in het belang van uw kind dat u goed weet wat er in de school gebeurt. Dit betekent dat het heel verstandig is om de ouderavonden en andere contactmomenten te bezoeken, bijvoorbeeld spel-inloopochtenden, gast in de klas en koffieochtenden. Op school hebben we een speciale ouderkamer ingericht waar u op donderdagochtend van 8.30-9.00 uur koffie en thee kunt drinken en met elkaar kunt praten. Tijdens deze ochtenden is altijd een teamlid van de school aanwezig die vragen kan beantwoorden over de nieuwsbrief of iets vertelt over onderwerpen waar ouders vaak meer over willen weten.

Wij stellen het erg op prijs als u als ouders/verzorgers belangstelling toont voor onze school. U bent dan ook van harte welkom om vragen te stellen of opmerkingen te delen. Voor een gesprek met de directeur kunt u een afspraak maken. De leerkrachten staan u graag na schooltijd te woord.