Ouderraad

De Ouderraad is een groep ouders/verzorgers die de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, de directie en de school bevordert. Dit kan heel praktisch zijn, zoals het organiseren van hulp bij sportdagen en bij diverse activiteiten voor de viering van Kerst, Pasen, Offerfeest, etc. De Ouderraad kan ook zelf met ideeën komen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een markt t.b.v. een goed doel. Ook vragen we de mening van de leden van de Ouderraad over allerlei zaken in de school. In de Ouderraad zijn bijna alle groepen (1 t/m 8) door een ouder/verzorger vertegenwoordigd. Zij vergaderen ongeveer een keer per zes weken. Bij deze vergaderingen is ook een leerkracht en/of de directie ter advisering aanwezig.

De volgende ouders zijn lid van de Ouderraad:

  • Banu Unlu
  • Mimount Azdad el Meskine
  • Najat  Bouamar
  • Meriam El Aissoui
  • Badia  Bouazzaoui
  • Mevrouw  Ozcan
  • Mevrouw Atalbi-Rahrouh
  • Mevrouw  Fachtala