Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs                                                                                                    

Voor de overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs is in Utrecht een gemeenschappelijke procedure afgesproken. De zogenoemde POVO-procedure (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs). Hieraan neemt ook onze school deel. Voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 worden ouderavonden georganiseerd, waarin voorlichting gegeven wordt over deze procedure. De ouders en de leerlingen van groep 7 krijgen in februari een preadvies. In januari en februari in groep 8 krijgen de ouders en leerlingen de tijd zich te oriënteren op voortgezet onderwijsscholen door middel van informatiemarkten en open (les-)dagen. De ouders en de leerlingen van groep 8 krijgen vervolgens in februari het definitieve schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Na goed overleg met de ouders en leerlingen, worden de leerlingen aangemeld bij hun voortgezet onderwijsschool van keuze. In april wordt nog de Cito Eindtoets afgenomen.