De Vreedzame school

Het is van belang dat kinderen leren om – als zij volwassen zijn – als een volwaardig burger in de maatschappij mee te kunnen draaien. Daarom willen wij de kinderen de houdingen en vaardigheden bijbrengen die hen hierbij kunnen helpen.

Kinderen moeten op hun eigen niveau binnen de groep, de school en daarbuiten hun weg weten te vinden en om kunnen gaan met steeds wisselende situaties. Zij moeten een eigen passende houding kunnen bepalen en zelfstandig kunnen optreden. Bovendien moeten kinderen leren omgaan met conflicten. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘De Vreedzame School’.

Ook vinden wij het belangrijk dat zij leren hun stem te laten gelden, vandaar dat wij de kinderen leren om groepsvergaderingen te houden. Hoe zorg je ervoor dat je op een goede manier je mening laat horen, en hoe neem je gezamenlijk een besluit? Deze vaardigheden worden met de kinderen in deze lessen geoefend.