Toekomstgericht onderwijs

Op de Lukasschool werken de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 met Snappet. Hiermee maken ze digitale opgaven van taal, spelling en rekenen op hun eigen tablet.

Leerlingen over Snappet

Het werken met Snappet heeft veel voordelen. We hebben een paar kinderen gevraagd hoe ze het vinden om met Snappet te werken.
Ilhame zegt: “Het is leuk om met Snappet te werken, omdat Snappet teksten kan voorlezen en dan begrijp ik de opgaven beter.” Bovendien ontwikkelen de kinderen met Snappet een vaardigheid die in de toekomst altijd van pas komt. Abdullah zegt daarover: “We leren snel te typen en dat is handig voor de middelbare school.” Ibrahim vult hem aan: “Het is ook handig dat je opgaven krijgt die bij jou passen.”
Kinderen die aan het werk zijn op de tablet kunnen ook meteen zien wat voor resultaat ze halen. Ayoub: “Snappet kijkt onmiddellijk je opgaven na, dan weet je meteen of je het goed doet.” En Rania zegt: “We werken op een leuke manier doordat we een doel bereiken, en dat kunnen we ook meteen zien.” En als je nu op school je opgaven niet afkrijgt? “Geen probleem”, zegt Anas, “je kunt thuis ook inloggen en daar je opgaven afmaken.”

Werken met Snappet is ook duurzamer. De kinderen hebben geen werkboeken meer nodig. Bilal zegt daarover: “Ik vind het fijner dan werkboeken, omdat het met Snappet makkelijker werken is. Je krijgt één opgave in beeld.” Als je zo de reacties van de kinderen bekijkt, lijkt het erop dat ze allemaal erg enthousiast zijn!

Leerkrachten over Snappet

De leerkrachten werken ook graag met Snappet. Na de instructie maken de leerlingen de opgaven op hun tablet. Ze krijgen direct te zien of ze de opgave goed of fout hebben gemaakt. Door die directe feedback weten ze meteen of ze op de goede manier werken. Na de les kunnen de leerlingen verder werken met opgaven op hun eigen niveau. De leerkracht kan in een overzicht zien hoe de leerlingen de opgaven hebben gemaakt.

Het werken met Snappet levert inzicht en overzicht op voor de leerkracht, leerlingen en ouders. Doordat de leerlingen opgaven op hun eigen niveau maken en direct feedback krijgen, kunnen ze optimaal leren!