​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school

NIEUWS

10-02-2020
De Lukasschool Ambitieclub
Op de website van de Lukasschool is te lezen: ‘Met plezier en ambitie leren wij voor het leven! Dat is ons motto en tegelijkertijd de missie van de Lukasschool’. Het is voor ieder kind belangrijk - om te beginnen op de basisschool en vervolgens op de middelbare school – beetje bij beetje te ontdekken waar zijn of haar interesses liggen, waar het hart sneller van gaat kloppen, welke dromen er gedroomd worden, waarheen de levensweg, professioneel of anderszins, misschien zal gaan leiden. Op de Lukasschool geven we kinderen sinds eind 2019 de gelegenheid stapjes te zetten in de verwezenlijking van hun ambitie. Op de Lukasschool worden drie tot vier keer per jaar steeds drie kinderen geselecteerd uit de groepen 6, 7 en 8. Zij gaan een traject in van zeven weken om die stapjes ook daadwerkelijk te zetten. Een voorbeeld? Je wil chirurg worden? Maak dan eens een mind-map van alles wat daarbij komt kijken. Zet die ambitie eens op papier en ga eens bij jezelf na wat je beweegredenen zijn, beschrijf eens waarom je het zo graag wil. Doe eens een onderzoekje naar wat je moet doen om chirurg te worden, of naar het vak van een chirurg. Wat doet zo iemand eigenlijk precies en met wie werkt een chirurg vaak samen? Schrijf een brief naar een chirurg in een ziekenhuis en vraag of je hem mag komen interviewen. Maak de interviewvragen. Bezoek het ziekenhuis goed voorbereid, lees over wat voor ziekenhuis het is. Werk het interview uit en maak een verslag. Schrijf een bedankbrief naar de chirurg die je in het ziekenhuis ontving. Maak op basis van je verslag een presentatie voor je klas. Houd de presentatie. Maar het kan ook zijn dat het je ambitie is een keer een sponsorloop te organiseren of een rommelmarkt voor een goed doel. Op de Lukasschool kan dat in de Ambitieclub allemaal. Hieronder treft u links aan naar verslagen van de drie kinderen die aan de eerste Ambitieclub meededen.
06-02-2020
Letterfeest groep 3
Op donderdag 6 februari vierden de groepen 3 het letterfeest! Dit omdat zij alle letters hebben geleerd en ook al kunnen lezen. Er was een diploma- uitreiking door juf Annelies en juf Jolanda, waar de kinderen binnen kwamen lopen met een letterlied en hun letterpet op. Onder daverend applaus ontvingen de kinderen hun letterdiploma en een zakje met letterkoekjes en een mooie gelpen, om al die mooie geleerde letters als woorden op te schrijven. De klas was versierd en samen met de ouders hebben de kinderen letterbingo gespeeld. Wat was iedereen fanatiek! Een geslaagd feestje! Bedank allemaal voor jullie enthousiasme.
06-02-2020
Opening Vreedzame school Blok 4
We zijn gestart met blok 4 van de Vreedzame School: ‘We hebben hart voor elkaar’. Bij blok 4 staat het omgaan met gevoelens centraal. Het is belangrijk om kinderen te leren hoe belangrijk het is om met gevoelens om te gaan. Pas dan kan er een goede communicatie en samenwerking tussen mensen ontstaan. Emoties spelen een belangrijke rol in conflicten. We moeten allemaal leren om te gaan met gevoelens van boosheid, verdriet, eenzaamheid en buitengesloten worden. Bij een conflict lopen de emoties aan beide kanten vaak hoog op. Om een conflict te kunnen oplossen leren kinderen eerst hun eigen emoties te herkennen om er vervolgens over te kunnen praten. Ze leren om de gevoelens van de ander te herkennen en deze gevoelens te respecteren. Zo hebben we hart voor elkaar. Kinderen leren om hun gevoelens onder woorden te brengen. We stimuleren kinderen om elkaar te ondersteunen als iemand iets niet durft of bang is. We stimuleren kinderen om bij boosheid eerst af te koelen voor ze een conflict gaan oplossen. We hebben hart voor elkaar bij verdriet, boosheid, eenzaamheid, buitensluiten, bij verschil in karakter. We hopen hiermee de kinderen te raken en ze te leren hoe ze in de toekomst beter met hun emoties kunnen omgaan.

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "