​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school
  • De Lukasschool Ambitieclub

NIEUWS

16-07-2021
Fijne zomervakantie!
... en dan is het vakantie! Het afgelopen jaar begon zoals gepland en we zijn vol energie gestart. De verwachting was dar er voor de basisscholen geen nieuwe lockdown zou komen.. Helaas bleek in december dat de scholen toch dicht gingen. Vervolgens moest er, na terugkomst op school, gewerkt worden met diverse beperkingen. Met af en toe een kind, of een hele klas in quarantaine. Er werd veel gevraagd van de kinderen, van ouders en van de leerkrachten. Er is heel hard gewerkt door iedereen om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Grote complimenten voor ieders inzet! We gaan nu een welverdiende vakantie tegemoet, waarbij we hopen dat we na de zomer aan een "gewoon" schooljaar kunnen beginnen. Wij wensen iedereen een periode van ontspanning en genieten toe. Een hele fijne vakantie! Namens het team van de Lukasschool, Vriendelijk groet, Annelies Maas en Jolanda Snoek
13-07-2021
Uitzwaaien groep 8
Vandaag hebben wij de kinderen van groep 8 uitgezwaaid. Gewoon weer op de ouderwetse manier via een kinderhaag door de school. Helaas een ander schooljaar dan normaal zonder schoolkamp en musical. Ondanks dat heeft groep 8 er het beste van gemaakt. Wij wensen alle kinderen een hele mooie tijd toe op hun nieuwe school. Vol nieuwe uitdagingen. Veel plezier!
09-07-2021
Kinderraad regelt filmmiddag
Rofaidae (vanuit kinderraad) uit groep 5 vertelt over de filmmiddag: We hebben vrijdag een film middag gedaan daarbij mochten we ook snoep en drinken mee nemen. Ik mocht een film uit kiezen. Ik had er twee uitgekozen en toen gingen we stemmen. Het werd de film: Luca. De film gaat over dat het een mens is en dan wordt hij een vis onder water. We gingen alle tafels naar het midden van de klas schuiven en toen konden we de film kijken zittend op de tafels. We vonden het heel leuk om het te doen en de school had ijsjes geregeld die moeder van Hamza had betaald. Super lief! En de juf had ook snoep mee genomen. We hadden allemaal iets mee genomen en we gingen al onze snoep met elkaar delen want we hadden heel veel en dat konden we niet allemaal in ons eentje eten want dat is weer te veel. Je kon ook op de zitzak zitten in plaats van op de tafels en niet zoveel kinderen wouden op de zitzak. De meeste kinderen zaten op de tafel maar ik ging liggen op de tafel. Dit vonden we heel leuk om te doen want we hebben dit nog nooit gedaan. In de kinderraad konden we ook uit andere dingen kiezen zoals verstoppertje door de hele school maar de meeste kinderen hadden voor de filmmiddag gekozen want dat is wel leuker dan verstoppertje door de hele school. We wouden de filmmiddag doen omdat we dat nog nooit hebben gedaan en het leek ons leuk en het was ook leuk! We willen dit zeker nog een keer doen. Ik kende de film Luca ook niet alleen ik had het door mijn vriendin gekozen. Zij zei dat het een leuke film was en ze had gelijk. Het was een hele leuke film. We konden bij de kinderraad kiezen bijvoorbeeld de film middag of iets anders. We hadden al onze plannen op een blaadje geschreven en toen kreeg ieder kind 2 stickers en toen moesten we onze twee stickers op het leukste plan plakken. Bijna iedereen had gekozen voor de filmmiddag. Ik had daar ook voor gekozen want het was de eerste keer dat we die filmmiddag hebben gedaan. We vonden het een super leuke dag en de film was ook echt leuk. Alle klassen hebben dit gedaan. Iedere klas keek een andere film, samen gekozen in de klas. We blijven in de kinderraad kijken naar leuke activiteiten op school. Ik heb hier zin in!

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "