​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school
  • De Lukasschool Ambitieclub

NIEUWS

24-12-2021
Fijne Kerstvakantie!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en een heel gelukkig en gezond 2022! Tot volgend jaar!
17-12-2021
Kerstkaarten 'Project Glimlach'
Ook dit jaar hebben de kinderen kerstkaarten gemaakt. Vorig jaar voor de wijk. Dit jaar sturen we de zelfgemaakte kerstkaarten naar kinderen in het ziekenhuis via Project Glimlach. Ook wij willen natuurlijk ons steentje bijdragen. Kinderen die dit jaar helaas de kerst in het ziekenhuis moeten doorbrengen, willen we met de kerstkaarten opvrolijken. De gemaakte kerstkaarten zijn prachtig geworden!
16-12-2021
SDNS Blok 2
Yes! SDNS Blok 2 gaat na de kerstvakantie weer van start. Alle informatie is te vinden in de twee bijlagen. Je kan uw kind aanmelden via de website: https://bredeschoolutrecht.nl/hart-van-noord. Alle activiteiten zijn voor 17:00 uur. Met de huidige corona-maatregelen kunnen de kinderen daardoor echt sporten, graffiti leren maken of muziek maken. Kijk welke cursus goed bij uw kind past en geef je snel op! Hoe sneller je uw kind aanmeld, hoe eerder de kans is dat uw kind voor die cursus wordt ingedeeld. Inschrijven kan t/m vrijdag 14 januari.

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "