​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

NIEUWS

19-07-2019
Fijne vakantie!
De directie en de leerkrachten van de Lukasschool willen alle kinderen en hun families een hele fijne zomervakantie wensen! Waar jullie ook zullen zijn, in Nederland of in het verre buitenland, we hopen allemaal dat jullie het heel fijn zullen hebben. Kom gezond weer terug en na de vakantie zien we graag iedereen weer op de Lukasschool terug!
18-07-2019
Jeugdeducatiefonds: Bedankt!!
Wij willen het jeugdeducatiefonds ontzettend bedanken voor alles wat zij het afgelopen jaar voor de Lukasschool hebben betekend. Dankzij het jeugdeducatiefonds hebben de kinderen leuke uitstapjes kunnen maken en konden er activiteiten worden georganiseerd op school. Echt geweldig!
16-07-2019
Afscheid groep 8
De afgelopen weken hebben we afscheid genomen van de twee groepen acht. Het afscheid bestaat uit het afscheidsetentje, de musical en het definitieve afscheid waarbij de kinderen door de hele school worden uitgezwaaid. Het afscheidsetentje Op donderdag 11 juli was het zover: het afscheidsdinertje voor de groepen 8. In het lokaal tegenover meester Jan waren de tafels gedekt en in de gang stond op een lange tafel al het eten dat de moeders en de meesters en juffen hadden meegebracht. Aan het begin van het diner lieten de kinderen een voorproefje horen van de musical die een week later zou worden opgevoerd. We hadden al gezien hoe hard de kinderen daarvoor oefenden en en hoe druk ze waren met het maken en schilderen van de decors. Aan tafel genoot iedereen ondertussen van het heerlijke eten. Het viel veel leerkrachten op hoe goed de kinderen zich wisten te gedragen en daarom was het ook echt een hele gezellige bijeenkomst. Op een gegeven moment kreeg een aantal kinderen de mogelijkheid nog wat herinneringen te delen aan hun jaren op de Lukasschool. Dat was erg leuk en geestig en op de een of andere manier ook wel ontroerend. Na een uurtje was het diner afgelopen en werden er nog veel foto's gemaakt, van elkaar en van kinderen met meesters en/of juffen. Daarna ging iedereen naar huis. De Musical Op woensdag 17 juli stroomde tegen 15:00 uur het Krachtstation aan de Amerikalaan langzaamaan vol. De verwachtingen waren hooggespannen. De musical van groep 8 zou opgevoerd gaan worden, maar er waren wel wat verschillen met voorgaande jaren. Niet meer in de aula van de Lukasschool maar in een heus theater, niet zomaar een domweg ingekochte musical maar eentje die door de kinderen zelf werd geschreven, een echte geluids- en lichtinstallatie en een echte regisseur (Sarah, met hulp van Germaine en Joram, allen van het Cultuurhuis Kanaleneiland) en licht- en geluidstechnici. Nou eerlijk is eerlijk, de musical overtrof alle verwachtingen. Er is dit jaar op musicalgebied een enorme slag gemaakt. 's Middags was er voor de groepen 5, 6 en 7 een generale repetitie waar al duidelijk bleek dat de toeschouwers zeer aandachtig en met veel plezier naar de musical keken en luisterden. 's Middags waren er veel vaders, moeders, broers en zussen gekomen, dus het theater was heel goed gevuld. Er werd gezongen, gerapt, toneel gespeeld, gedanst en dat alles met enorm enthousiasme en inlevingsvermogen. De musical ging over de kracht en de macht van de eenling. Als je ergens in gelooft, als je ergens van overtuigd bent, als je ergens over droomt ben je in staat - vaak tegen de verdrukking in - om je eigen leven en dat van anderen te veranderen. Je kon zien dat iedereen er enorm veel lol in had om in de musical mee te spelen en er waren nogal wat echte theatertalenten te bespeuren! Na afloop klonk een daverend applaus, werden er rozen uitgedeeld, werd Sarah hartelijk bedankt voor alle inspanningen en kregen de kinderen nogmaals een welverdiend applaus. Een fantastisch musical.. en dat was het! Officiële afscheid Op donderdag 18 juli werd om 10:00 uur definitief afscheid genomen van de kinderen van de groepen 8. Ze hoefden pas om 09:30 uur op school aanwezig te zijn ... de musical had natuurlijk veel van hun krachten gevergd ;-) In de groep konden de kinderen nog even afscheid van de juf/meester en elkaar nemen, de laatste selfies met vrienden en vriendinnen maken. Om 10:00 uur was het dan echt zover: de kinderen van de groepen 8 liepen door een lange haag van applaudisserende kinderen en leerkrachten door de school, de trap af, het plein op en zo het schoolhek uit. Er waren veel trotse moeders aanwezig en er vloeide hier een daar een klein traantje. We wensen alle kinderen veel succes tijdens hun middelbareschooltijd!!

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "