​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school
  • De Lukasschool Ambitieclub

NIEUWS

08-06-2020
Totale Opening 8 juni
Aanstaande maandag 8 juni mogen wij alle kinderen tegelijk op school ontvangen. Daar zijn wij erg blij mee! Natuurlijk blijft het ook wel een beetje spannend. We kunnen u echter gerust stellen dat wij alles volgens de richtlijnen van de regering uitvoeren. Vergeleken met de ‘halve’ opening op 11 mei, zijn er niet veel dingen veranderd. Hieronder volgen de belangrijkste punten, die we graag onder uw aandacht willen brengen: * We hebben er bewust voor gekozen om de ophaaltijden te blijven spreiden. Dit met als doel om de bewegingen rondom de school te beperken. We vragen u om niet te blijven hangen rondom de school. De ophaaltijden zijn: Groep 7 en 8 - ma/di/do/vr: 14.15 uur - woe: 12.15 uur Groep 1 t/m 3 - ma/di/do/vr: 14.25 uur - woe: 12.25 uur Groep 4 t/m 6 - ma/di/do/vr: 14.35 uur - woe: 12.35 uur De kinderen kunnen tussen 8.15 en 8.30 naar school worden gebracht. De leerkrachten van de groepen 1/2 staan op het plein om de kinderen te ontvangen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. * U brengt uw kind(eren) tot aan het hek van de school. Leerkrachten, conciërge, en directie staan op tijd klaar om uw kinderen op het plein te ontvangen. Op dit moment kunnen wij nog steeds geen ouders op het plein of in de school ontvangen. * De ingang bij het plein, is de enige in- en uitgang. De ingang van HvN wordt dus niet gebruikt. * Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen rondom de hygiëne. We hebben speciale schoonmaakspullen en desinfecterende zeep aangeschaft. Elke keer als de kinderen en leerkrachten binnen komen, moeten zij hun handen wassen. De leerkracht zal hier extra op letten. We hebben plexiglas schotten aangeschaft. Hiervan kan de leerkracht gebruik malen op het moment dat een leerling individuele hulp nodig heeft. * Mocht uw kind, of anderen in uw gezin ziek zijn en deze verschijnselen kunnen op Corona duiden, dan mag uw kind niet naar school komen. Wilt u dit dan met ons communiceren? * Mocht er een leerkracht ziek zijn en er is geen invaller beschikbaar, dan zijn wij genoodzaakt om de kinderen thuis te laten blijven. In deze situatie is het niet verantwoord om de kinderen over andere groepen te verdelen. * De afgelopen weken, hebben de leerkrachten veel met u gecommuniceerd via de app, of in gesprek via hun privé telefoon. Vanaf nu zijn wij als school weer goed te bereiken. Als u iets met de leerkracht wilt communiceren, kunt u bellen naar school of een mail sturen naar de administratie: administratie@lukasschool.nl, of naar ons als directie: directie@lukasschool.nl. De leerkrachten zullen vanaf nu dus niet meer bereikbaar zijn via hun privé telefoon. * De gymlessen zullen zo veel mogelijk buiten gegeven worden. Graag op de dagen dat uw kind gym heeft in gymkleren en dichte schoenen naar school. * Helaas kunnen de jarigen nog niet trakteren. De reden hiervoor is dat er kans is op besmetting via het uitdelen van de traktaties. * Voor het buitenspelen in de pauzes, hebben we het plein in zones ingericht. De kinderen blijven op deze manier ook buiten bij hun eigen groep en komen zo min mogelijk in contact met andere kinderen. Deze situatie blijven we ook na 8 juni handhaven. * Er zijn nog een aantal kinderen niet op school. Wij zijn als school verplicht om dit vanaf 8 juni te melden bij leerplicht en de schoolarts. Het kan zijn dat als uw kind langere tijd afwezig is, leerplicht of de schoolarts contact met u hierover gaat opnemen. Zij zullen in eerste instantie met u in gesprek gaan en samen met u kijken naar wat er nodig is om het kind wel naar school te laten gaan. Zoals u begrijpt gaat het alleen om kinderen die langere tijd afwezig zijn en niet om kinderen die een paar dagen thuis zijn vanwege ziekte. Mochten er vragen zijn, dan horen wij het graag via de telefoon of mail van u.
14-05-2020
Welkom Terug!
Yes! Wij gaan weer open! Donderdag 14 en Vrijdag 15 mei starten de kinderen weer op school. Op de Lukasschool zijn de klassen in tweeën gesplitst. Het ene deel komt op maandag en donderdag naar school. Het andere deel komt op dinsdag en vrijdag naar school. De drie andere dagen blijven thuisonderwijs, zoals u dat tot nu toe ook heeft gedaan. Hieronder staan de belangrijkste punten/afspraken zoals wij aan het werk gaan op school. Wij hopen u hierdoor gerust te kunnen stellen en duidelijkheid te bieden. Algemeen: - We houden 1,5 meter afstand van elkaar. - Alle collega’s en kinderen met klachten zijn niet welkom op school. Eerst 24 uur klachtenvrij alvorens weer naar school te gaan. - Wanneer een kind klachten ontwikkelt gedurende een schooldag, wordt u als ouders gebeld om uw kind op te halen. De school is hier bepalend in. Halen/ brengen: - Bij het naar school gaan en ophalen is het wenselijk om lopend of fietsend te komen. We verzoeken aan ouders om kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen waar dit mogelijk is. - Als kinderen onder begeleiding naar school komen brengt en haalt maximaal 1 ouder per gezin. - U neemt afscheid van uw kind bij het hek. De leerkrachten van groep 1-2 staan op het plein om uw kind mee naar binnen te nemen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Groep 3B via de kleuteringang, de rest via de hoofdingang op het plein. - De deur gaat open om 8.15 uur. - We schudden geen handen. U haalt uw kind ook weer op bij het hek. Dus niet op het schoolplein. In de vorige brief staan de tijden van halen. - In de school wordt zo veel mogelijk afstand gehouden waar kan. Hygiëne: - Er zijn vaste momenten dat de handen worden gewassen en gedesinfecteerd, zoals bij binnenkomst, na toiletbezoek, voor het eten, na het buitenspelen en voor en na gym. We maken alleen gebruik van papieren handdoeken. - In verband met de hygiëne wordt er niet getrakteerd in de groepen en delen de kinderen geen eten en drinken met elkaar. Wij verzoeken ouders om fruit schoongemaakt mee te geven en te zorgen voor een beker die het kind zelf makkelijk kan openen. - Het schoonmaken van het gebouw wordt met aandacht voor contactpunten gedaan (bijv. deurklinken, trapleuningen e.d.) Ook worden de tafeltjes elke dag schoongemaakt. Gymles: - De kinderen krijgen op maandag of dinsdag gym op het Cruijff Court. - Laat uw kind die dag met sportieve kleding naar school komen. We kleden ons niet om. - De gymles zal uit rustige activiteiten bestaan zodat de kinderen even kunnen bewegen tussen de lessen. - De kinderen wassen voor- en na de gymles hun handen in de klas. - De gebruikte materialen worden na iedere gymles schoongemaakt door meester Luc. - ls het heel slecht weer is zullen wij uitwijken naar de gymzaal maar als het weer het toe laat gaan wij buiten gymmen. Sporten in de wijk: - Elke maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag staat het wijksportteam Utrecht zuidwest sport en spel te geven op het Cruijff court aan de Marco Pololaan. - Deelname is GRATIS. - 1e ronde van 15:00 tot 15:45 uur. - 2e ronde van 16:15 tot 17:00 uur. - Het is voor kinderen tot 12 jaar en er is plek voor 18 kinderen per ronde (VOL = VOL). Overige informatie: - Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. - Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. - Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. We proberen wel zoveel afstand tussen hen te bewaren in de klas. Zo zitten kinderen niet naast elkaar. Heeft u vragen, stel deze dan gerust aan de groepsleerkracht. Ook is de school bereikbaar voor uw vragen.
24-04-2020
Fijne meivakantie en tot 14 mei!
In de persconferentie van dinsdagavond 21 april kondigde premier Mark Rutte aan dat de basisscholen weer open mogen na de meivakantie. De Lukasschool kijkt ernaar uit om iedereen weer terug te zien. Het onderwijs start stapsgewijs op. Wij beginnen vanaf donderdag 14 mei met de kinderen op school. Iedere groep wordt in twee groepen verdeeld. Iedere groep krijgt 2 dagen les op school en 3 dagen thuisonderwijs. De groepsindelingen heeft u ontvangen via de mail. Een compliment voor een ieder die zo hard werkt om dit zo te laten verlopen. Ouders jullie doen het top! Via social media zijn wij erg actief met leuke tips, weetjes en andere opdrachten. Leuk om ons te volgen: - Facebook: www.facebook.com/lukasschool.utrecht/ - Instagram: www.instagram.com/lukasschoolutrecht/ - Instagram juf Sarah: www.instagram.com/juffrouwsarah/ - Instagram juf Bonnette: www.instagram.com/juf_bonnette/ Voor nu willen we jullie een hele fijne meivakantie wensen! Zorg goed voor elkaar❤️ #lukasschoolutrecht

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "