​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Welkom!
Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk. Door elkaar te leren kennen, ontstaat er ook meer begrip voor elkaar en uiteindelijk een fijne samenleving waarbij iedereen zich gehoord en gezien voelt.

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. 

Graag stellen wij onze school open voor u en uw kinderen.

NIEUWS

29-06-2018
Schoolplein
In de zomervakantie wordt verdergegaan met de ‘face lift’ van het schoolplein. Zoals iedereen heeft kunnen zien, staat er al een aantal mooie nieuwe houten banken en is er ook een nieuwe strook groen aangeplant. Er staat daar op het moment al van alles te groeien en bloeien. Meester Abdelmalek blijkt ook nog eens een meester-tuinman te zijn. In de zomervakantie worden er lijnen op het schoolplein getekend zodat duidelijk is welke Beweegwijs-spellen waar gespeeld moeten worden. Dan hoeven we niet meer telkens opnieuw de lijnen met krijt te trekken. Ook komt er een brede strook golvend gras in de buurt van de tafeltennistafel . Daar worden ook boomstammen geplaatst, waar kinderen bij mooi weer op kunnen zitten als er misschien eens buiten een les wordt gegeven. Kortom: zowel de educatieve als de recreatieve functie van het plein wordt de komende tijd mooi vormgegeven. We zijn er benieuwd wat we na de zomervakantie te zien gaan krijgen!
25-06-2018
Bezoek Domtoren
Afgelopen week gingen vier kinderen uit de groepen 6 met meester Peter naar het centrum van Utrecht. Aanleiding voor het bezoek was een stuk dat Nadim (groep 6a) had geschreven over de Domtoren. Hij eindigde het stuk met de vraag: ‘Meester Peter, zou het niet leuk zijn de Domtoren eens te beklimmen’. De andere kinderen waren ook enthousiast over het idee, de ouders en de directie werden om toestemming gevraagd en op maandag was het dus zover… Hieronder volgt het verslag dat de kinderen samen schreven naar aanleiding van het leuke en leerzame bezoek. Op maandag 25 juni gingen vier kinderen uit de groepen 6a en 6b naar de Domtoren. Om half 10 vertrokken we naar de bus op de Van Heuven Goedhartlaan en een tijdje laten stonden we op het Domplein. Eerst hebben we het plein bekeken. In de 17e eeuw is het middenschip van de kerk verwoest door een grote storm en blikseminslag. Door zwarte straatstenen kun je nu nog zien waar de muren van de kerk stonden en de pilaren in de kerk. Daarna gingen we naar de Domkerk en bekeken we eerst de mooie grote bronzen deur. Boven de deur zagen we een mooi bronzen reliëf van St. Maarten die de helft van zijn cape aan een arme bedelaar gaf. Op de deuren zagen we reliëfs over dingen die in de Bijbel staan. Als je een goed mens wil zijn moet je kleding geven aan mensen die geen kleren hebben, zieke mensen bezoeken, gevangenen bezoeken, eten geven aan mensen die honger hebben, water geven aan mensen die dorst hebben enzovoort. In de kerk vielen eerst de grote grafstenen op die in de vloer van de kerk liggen. Vaak zijn ze heel oud en mooi. Belangrijke mensen werden vroeger in de kerk begraven. We zagen een mooie doopvont voor het dopen van jonge kinderen. We zagen ook oude kapotte beelden. Die beelden hadden de katholieken in de kerk gezet. De protestanten vonden dat die kerken er veel te mooi uitzagen met veel te dure beelden en schilderijen. In de Beeldenstorm haalden de protestanten de schilderijen uit de kerken en maakten ze de beelden kapot. We zagen ook mensen die in de kerk een kaarsje aanstaken om even te denken aan mensen die misschien ziek waren of die al dood waren. Toen we buiten waren liepen we over het plein naar het universiteitsgebouw. In de aula heeft meester Peter zijn diploma van de universiteit gekregen. Vanuit dat gebouw kwamen we in de kloosterhof. Daar waren allemaal mooie perken met plantjes. We zagen ook mooie waterspuwers, waar water uit de bek komt als het regent. Achter de kloosterhof kun je aan een metalen plaat in de straat zien waar vroeger de muur stond van het Romeinse kasteel (castellum). Door de Florahof (een mooi tuintje achter een boekhandel) gingen we naar de Domtoren. De Domtoren is 112,32 meter hoog. Wij gingen tot 95 meter hoogte klimmen (de spits). Er zijn 465 traptreden, op en neer dus 930. Op de eerste verdieping is een oude kapel van de Bisschop van Utrecht. Op de tweede verdieping woonde de torenwachter. Daarboven hingen de klokken. Er hangen er veertien en ze wegen samen 31.000 kilo. Ze worden op belangrijke dagen geluid door vrijwilligers. De grootste klok heet ‘De Salvator’. Hij weegt 8.000 kilo. Op de verdieping daarboven staat een instrument: het carillon (een soort piano met klokken). Je bespeelt het met je voeten en vuisten. Iemand die een carillon bespeelt heet een beiaardier. De beiaardier van de Domtoren is een vrouw en ze speelt alle soorten liedjes die je kunt bedenken (op vrijdag en zaterdag). Bovenop hebben we rondgelopen en zagen we de Prins Claus brug, de radiotoren van Hilversum, helemaal in de verte de Amsterdam Arena en achter het stadhuis een Rolls Royce van iemand die ging trouwen. Toen we beneden kwamen waren we wel moe. We kregen een diploma maar meester Peter niet: die was dus gezakt. Op de Oude Gracht kregen we nog een ijsje dat we lekker op een bankje hebben opgegeten. Het Oreo-ijsje was erg populair. Daarna gingen we met de bus weer terug naar school. Het was een superleuk uitstapje en we hebben veel geleerd. Nada (6b), Jenna (6a), Nadim (6a) en Wasim (6a).
19-06-2018
Op bezoek bij het Globe College
Op dinsdag 19 juni jl. ging groep 8 naar het Globe College. We hoefden pas om 10:00 uur op de Lukasschool te komen en om 12:30 uur vertrokken we van school naar het Globe College. We werden daar verwelkomd door een mevrouw. Meester Jan deelde ons in twee groepjes in. Mijn groepje ging naar het technieklokaal en de andere groep ging koken. Ieder kind in mijn groepje kreeg een doos met daarin de onderdelen van een robot. Om die robot in elkaar te zetten kregen we drieënhalf uur de tijd. Toen de robot eenmaal in elkaar zat kregen we batterijen om hem ook echt te laten lopen. Mij robot was als eerste af en hij doet het dus ook echt! Meester Henk heeft mij geholpen met de draden van de schakelaar. Tussendoor kregen we iets te drinken en te snacken. Het was een hele leuke dag. De andere groep ging koken en heeft bladerdeegflapjes met champignons gemaakt. Ze mochten alles zelf snijden en in de oven zetten. Op dinsdag 26 juni gingen we weer naar het Globe College waar we dezelfde activiteiten gingen doen, maar nu werden de groepjes omgedraaid en ging ik dus koken. Maroua, groep 8.

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "