​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Welkom!
Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk. Door elkaar te leren kennen, ontstaat er ook meer begrip voor elkaar en uiteindelijk een fijne samenleving waarbij iedereen zich gehoord en gezien voelt.

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. 

Graag stellen wij onze school open voor u en uw kinderen.

NIEUWS

03-12-2018
Sinterklaasviering
Maandag 3 december hebben we op de Lukasschool Sinterklaas welkom geheten en samen met hem het Sinterklaasfeest gevierd. Sinterklaas is samen met twee roetveegpieten in een heus paardpicknickwagentje aangekomen. Hij heeft de groepen 1/2 een bezoek gebracht in de klas en de groepen 3 t/m 8 hebben een optreden gegeven aan Sinterklaas in de aula. Het was weer een bijzondere dag waarbij de kinderen ontzettend zijn verwend! Hopelijk zien we u volgend jaar weer terug lieve Sinterklaas!
26-11-2018
Leerkracht groep 3 (vv)
De Lukasschool zoekt een leerkracht voor groep 3 (0,4 fte i.vm. zwangerschaps- en ouderschapsverlof) De Lukasschool zoekt van 1 januari 2019 t/m 1 januari 2020 een groepsleerkracht groep 3 voor donderdag en vrijdag. De Lukasschool is een multiculturele school in de wijk Kanaleneiland. “Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!” Wij zoeken een enthousiaste leerkracht die graag wil lesgeven aan kinderen van groep 3, die affiniteit heeft met de doelgroep, die zelfstandig inhoud aan zijn/ haar lessen kan geven, die de uitgangspunten van de school en de Vreedzame School ondersteunt, uitdraagt en verder wil ontwikkelen. Een leerkracht die graag samenwerkt binnen de school, en binnen de Brede School Hart van Noord. Wij bieden goede begeleiding, een werkomgeving waarin je ruimte krijgt om jezelf en je talent te ontwikkelen, een actief en enthousiast team waarin je samenwerkt en waar je een actieve rol kunt spelen in de schoolontwikkeling. En niet te vergeten leuke kinderen! Zie voor meer informatie: www.lukasschool.nl
16-11-2018
Bezoek Van Gogh Museum
Vrijdag 16-11-2018 zijn de groepen zes t/m acht naar het Van Gogh Museum geweest. Vooraf hebben alle klassen aandacht besteed aan Vincent van Gogh. De kinderen hebben een presentatie gehad over het leven van Vincent van Gogh. Meester Peter had deze presentatie aan de groepen gegeven. In het museum wisten de kinderen daardoor wie Van Gogh was en welke schilderijen erg bekend/beroemd zijn en welk verhaal achter het schilderij zat. In het museum werden de kinderen rondgeleid in groepjes. Het bezoek was erg leuk!

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "