​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school
  • De Lukasschool Ambitieclub

NIEUWS

14-11-2020
Sint & Kerst
Sinterklaasfeest: Op woensdag 2 december zullen wij het Sinterklaasfeest vieren op school. Natuurlijk krijgen wij op afstand bezoek van Sinterklaas en Piet. In de aula zullen de groepen 1 t/m 4 op afstand van Sinterklaas de tijd krijgen om voor Sinterklaas op te treden. Ook kan de Sint de kinderen vertellen over wat hij heeft gehoord over hoe zij het doen op school. De groepen 5 t/m 8 zullen deze ochtend in de klas bezig zijn met de surprises en eventueel andere dingen omtrent Sinterklaas. Wij zullen Piet lief aankijken of hij deze kinderen niet wil overslaan. De lootjes worden op vrijdag 13 november getrokken en de surprises moeten een dag voor het feest mee naar school, dus op dinsdag 1 december! Wij willen u als ouder(s)/verzorger(s) ook vragen om ervoor te zorgen dat uw kind niet minder, maar ook niet meer dan €5,- uitgeeft aan de surprises. Zo is het voor iedereen eerlijk en leuk om iets te geven en ontvangen. Kerstfeest: Op dinsdag 15 december vieren wij het kerstfeest op school. Helaas kunnen de optredens in de aula dit jaar niet doorgaan, maar willen wij het diner in de klas erin houden. Het diner kan helaas niet zoals we hiervoor deden, dus gaat het een beetje anders. Dit keer geen gerecht voor de klas, maar een warme maaltijd waarin u voor uw eigen kind(eren) wat maakt en meegeeft. Zo heeft iedereen voor zichzelf eten mee en kunnen wij in de klas toch gezellig samen dineren. Hier ontvangt u later nog een mail/brief over. Helaas is het dit jaar zonder hulp van ouders in de klas in verband met Corona. De avond zal ongeveer een uur duren en de kinderen mogen zoals voorgaande jaren feestelijk gekleed naar school komen! Hopelijk hebben wij jullie zo in het kort even op de hoogte gebracht van de komende feesten deze periode!
05-11-2020
Uitdagend Onderwijs
Uitdagend is een van de kernwaarden uit de visie van de Lukasschool. Wij hebben het omschreven als: "Wij dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen, om kwaliteiten en talenten te ontdekken en ontwikkelen. We leggen de lat hoog en werken doelgericht. Wij sluiten zoveel mogelijk aan op de onderwijsbehoefte van ieder kind". Voor ons allemaal is het jaar 2020 een tijd geweest met veel uitdagingen. Dit geldt voor de kinderen die heel plotseling in maart niet meer naar school konden, voor u als ouder die ineens thuisonderwijs moest geven soms in combinatie met zelf thuiswerken. Voor ons als onderwijs die op afstand les moesten gaan geven. We zijn trots op onze leerlingen, ouders en collega’s hoe wij allemaal met deze uitdaging zijn omgegaan. We zien een grote betrokkenheid bij elkaar, ook al spreken we de ouders voornamelijk via de telefoon en bij het hek op afstand. In de media wordt veel gesproken over de achterstand die de kinderen hebben opgelopen. Wij blijven als school de lat hoog leggen en werken nog steeds doelgericht. Wij willen niet alleen over de achterstand spreken. We zien namelijk ook kinderen die juist geprofiteerd hebben van het thuis werken. De afgelopen periode hebben wij, samen met het onderwijsbureau Zien in de klas, gekeken naar welke kinderen hebben op welk gebied voor nu extra ondersteuning nodig. Sinds een paar weken, worden er groepjes kinderen extra geholpen. Bij de kinderen die juist heel erg vooruit zijn gegaan, gaan we kijken naar wat er zo goed heeft gewerkt en of we voor hen kunnen kijken wat we daarvan meenemen in ons onderwijs op school. Naast de vakken reken en taal, vinden wij het belangrijk om ook de andere kwaliteiten en talenten te ontdekken bij de kinderen. Zodra het kan, willen wij weer starten met de muziek-en theaterlessen in de bovenbouw. Ook gaan we beginnen met muzieklessen door een muziekdocent in de groepen 4. Groep 8 gaat nu een aantal weken achter elkaar op dinsdag naar de VO school Globe voor technieklessen. Zo willen we ook aandacht geven aan deze vakken, zodat iedereen zijn/haar talent kan ontdekken. Binnenkort start de ambitieclub weer. De club waar kinderen op zoek gaan hoe ze hun ambitie kunnen verwezenlijken. Deze ambities kunnen per kind behoorlijk verschillen. Het ene kind heeft de ambitie om dierenarts te worden, terwijl het andere kind de ambitie heeft om een rommelmarkt voor het goede doel te organiseren. In een aantal weken gaan ze onder leiding van juf Corinta werken aan hun ambitie. Ook voor ons als leerkrachten, ondersteuners, Ib, administratie, gymleerkracht en directie blijven wij de lat hoog houden. Door studiedagen en trainingen breiden wij onze kennis over goed onderwijs voor elk kind uit. Dit doen we vanuit grote betrokkenheid en passie voor ons vak. Om steeds ons doel te blijven verwezenlijken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind.
26-10-2020
Theatervoorstelling groep 5
Maandag 26 oktober is groep 5 naar de Theatervoorstelling: Verloren Dingen geweest. De kinderen vertellen over de voorstelling: Nabih: Ma 26 oktober om 9:15 uur gingen we weg naar het theater Podium Hoge Woerd. We keken de voorstelling. Voordat we weg gingen hebben we een filmpje gekeken, zodat we een beetje wisten waar het over ging. We dachten dat ze alleen spullen gingen pakken maar dat was niet zo. Er waren drie poppen en er was een vogel en een kat. Ook was er een kast met een hele hoop bakjes. Drie mensen speelden de voorstelling. Ik vond het leuk. Mehmet Ali: We gingen maandag 26 oktober naar de voorstelling. We gingen met de bus. We gingen om 9:15 uur weg en de voorstelling begon om 10:00 uur. De voorstelling was voor ons privé. Het was bij podium Hoge Woerd. We kwamen om 11:10 uur weer terug op school en het was leuk. De voorstelling ging over afval en ik zag een pop, een kat en een kast. Irem: Hallo! Ik ga vertellen over het theater. We gingen om 9:15 weg, maar de voorstelling begon om 10:00 uur. We waren super snel gekomen, daarom mochten wij een beetje spelen en toen gingen we naar get theater. We hebben naar het theater gekeken. De voorstelling ging over afval en de naam van de voorstelling was: Verloren Dingen en ik vond het super leuk en in de theater waren drie maten van een pop en de pop was blauw. Hajar: Verloren Dingen. Wij zijn maandag 26 oktober naar een theater gegaan. We zijn met de bus er naartoe gegaan. De voorstelling begon om 10 uur en was klaar om 11:10. De voorstelling ging om een man. Hij was blauw en hij had en tas die ook blauw was. Hij had een grijze kat en toen ging hij boodschappen doen. Toen ging hij dood maar toen heeft iemand met een stok vuur (met lichtjes) in zijn hart gedaan en toen leefde hij weer. Ik had een blik gezien en nog meer dingen. Voor de voorstelling waren we te vroeg en mochten we een half uur spelen. Er waren varkens, een ezel en een geit. Het was super leuk en ik geef een 10. Doei!

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "