​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school

NIEUWS

20-12-2019
Fijne Kerstvakantie!
De directie en de meesters en juffen van de Lukasschool wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne Kerstvakantie en een heel goed begin van het nieuwe jaar. We hopen dat iedereen lekker uitrust en op 6 januari gezond en wel aan het nieuwe jaar kan beginnen!
13-12-2019
Foute Kersttruiendag
Foute kersttruiendag it is! #lukasschool #savethechildren
13-12-2019
Kerstkaartenactie
Ook dit jaar heeft de Lukasschool een Kerstkaartenactie georganiseerd. Dit jaar stuurden de kinderen kaarten via het Nationaal Ouderen Fonds naar eenzame ouderen. Ook gingen er kaarten naar de wijkpolitie, het revalidatieoord in Park Transwijk, een bejaardentehuis en het Jeugd Educatie Fonds. Dit Fonds ondersteunt de Lukasschool financieel bij bepaalde evenementen. Al deze mensen hadden naar ons idee wel een Kerstwens verdiend!

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "