​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school
  • De Lukasschool Ambitieclub

NIEUWS

14-05-2020
Welkom Terug!
Yes! Wij gaan weer open! Donderdag 14 en Vrijdag 15 mei starten de kinderen weer op school. Op de Lukasschool zijn de klassen in tweeën gesplitst. Het ene deel komt op maandag en donderdag naar school. Het andere deel komt op dinsdag en vrijdag naar school. De drie andere dagen blijven thuisonderwijs, zoals u dat tot nu toe ook heeft gedaan. Hieronder staan de belangrijkste punten/afspraken zoals wij aan het werk gaan op school. Wij hopen u hierdoor gerust te kunnen stellen en duidelijkheid te bieden. Algemeen: - We houden 1,5 meter afstand van elkaar. - Alle collega’s en kinderen met klachten zijn niet welkom op school. Eerst 24 uur klachtenvrij alvorens weer naar school te gaan. - Wanneer een kind klachten ontwikkelt gedurende een schooldag, wordt u als ouders gebeld om uw kind op te halen. De school is hier bepalend in. Halen/ brengen: - Bij het naar school gaan en ophalen is het wenselijk om lopend of fietsend te komen. We verzoeken aan ouders om kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen waar dit mogelijk is. - Als kinderen onder begeleiding naar school komen brengt en haalt maximaal 1 ouder per gezin. - U neemt afscheid van uw kind bij het hek. De leerkrachten van groep 1-2 staan op het plein om uw kind mee naar binnen te nemen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Groep 3B via de kleuteringang, de rest via de hoofdingang op het plein. - De deur gaat open om 8.15 uur. - We schudden geen handen. U haalt uw kind ook weer op bij het hek. Dus niet op het schoolplein. In de vorige brief staan de tijden van halen. - In de school wordt zo veel mogelijk afstand gehouden waar kan. Hygiëne: - Er zijn vaste momenten dat de handen worden gewassen en gedesinfecteerd, zoals bij binnenkomst, na toiletbezoek, voor het eten, na het buitenspelen en voor en na gym. We maken alleen gebruik van papieren handdoeken. - In verband met de hygiëne wordt er niet getrakteerd in de groepen en delen de kinderen geen eten en drinken met elkaar. Wij verzoeken ouders om fruit schoongemaakt mee te geven en te zorgen voor een beker die het kind zelf makkelijk kan openen. - Het schoonmaken van het gebouw wordt met aandacht voor contactpunten gedaan (bijv. deurklinken, trapleuningen e.d.) Ook worden de tafeltjes elke dag schoongemaakt. Gymles: - De kinderen krijgen op maandag of dinsdag gym op het Cruijff Court. - Laat uw kind die dag met sportieve kleding naar school komen. We kleden ons niet om. - De gymles zal uit rustige activiteiten bestaan zodat de kinderen even kunnen bewegen tussen de lessen. - De kinderen wassen voor- en na de gymles hun handen in de klas. - De gebruikte materialen worden na iedere gymles schoongemaakt door meester Luc. - ls het heel slecht weer is zullen wij uitwijken naar de gymzaal maar als het weer het toe laat gaan wij buiten gymmen. Sporten in de wijk: - Elke maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag staat het wijksportteam Utrecht zuidwest sport en spel te geven op het Cruijff court aan de Marco Pololaan. - Deelname is GRATIS. - 1e ronde van 15:00 tot 15:45 uur. - 2e ronde van 16:15 tot 17:00 uur. - Het is voor kinderen tot 12 jaar en er is plek voor 18 kinderen per ronde (VOL = VOL). Overige informatie: - Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. - Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. - Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. We proberen wel zoveel afstand tussen hen te bewaren in de klas. Zo zitten kinderen niet naast elkaar. Heeft u vragen, stel deze dan gerust aan de groepsleerkracht. Ook is de school bereikbaar voor uw vragen.
24-04-2020
Fijne meivakantie en tot 14 mei!
In de persconferentie van dinsdagavond 21 april kondigde premier Mark Rutte aan dat de basisscholen weer open mogen na de meivakantie. De Lukasschool kijkt ernaar uit om iedereen weer terug te zien. Het onderwijs start stapsgewijs op. Wij beginnen vanaf donderdag 14 mei met de kinderen op school. Iedere groep wordt in twee groepen verdeeld. Iedere groep krijgt 2 dagen les op school en 3 dagen thuisonderwijs. De groepsindelingen heeft u ontvangen via de mail. Een compliment voor een ieder die zo hard werkt om dit zo te laten verlopen. Ouders jullie doen het top! Via social media zijn wij erg actief met leuke tips, weetjes en andere opdrachten. Leuk om ons te volgen: - Facebook: www.facebook.com/lukasschool.utrecht/ - Instagram: www.instagram.com/lukasschoolutrecht/ - Instagram juf Sarah: www.instagram.com/juffrouwsarah/ - Instagram juf Bonnette: www.instagram.com/juf_bonnette/ Voor nu willen we jullie een hele fijne meivakantie wensen! Zorg goed voor elkaar❤️ #lukasschoolutrecht
23-04-2020
Thuiswerken & Oefenen & Bewegen
Online zijn er een heleboel mooie websites met oefeningen te vinden waardoor de kinderen de aankomende weken thuis kunnen blijven oefenen en werken voor school. Iedere klas krijgt elke dag te horen wat het werkpakket van die dag is van de groepsleerkracht. Helaas zijn hierbij sommige websites overbelast. We hopen dat door deze lijst er altijd een mogelijkheid is om toch te kunnen blijven oefenen. Hieronder staan alle websites per vak. Kijk natuurlijk wat mogelijk is en schakel bij vragen de hulp van de groepsleerkracht in. Zo kunnen we elkaar helpen en steunen in deze 'rare' tijd. De websites: Tips thuisonderwijs - www.wij-leren.nl - www.spelletjeskastjufria.yurls.net - www.squla.nl - https://info.basispoort.nl/Thuis-inlog-CORONA/Info-voor-ouders-over-thuis-inloggen (wachtwoord kan je aanmaken via de mail die u heeft ontvangen) (Voor)lezen: - www.youtube.nl (luisterboeken, zoekterm: voorleesboeken) - www.zwijsen.nl/thuislessen (estafette lessen) - www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer (hardop lezen van losse woorden) - www.avi-lezen.nl (teksten M3 t/m M7 lezen) - https://devoorleeshoek.nl/ (3 weken gratis beschikbaar) - https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html Spelling en taal: - www.spellingoefenen.nl - www.basisonderwijs.online/woordenflitsen.html - www.basisonderwijs.online/spellingsregels-flipping-the-classroom.html - www.meesterklaas.nl - www.jufmelis.nl - http://ww.duolingo.com - http://www.computermeester.be Rekenen: - www.redactiesommen.nl - www.tafels-oefenen.nl. - www.sommenfabriek.nl - www.klokrekenen.nl - www.tempotoets.nl - www.tafeldiploma.nl - www.rekentoppers.nl - www.rekenspelletjes.nu - http://www.spelletjesplein.nl Begrijpend lezen: - www.begrijpend-lezen-oefenen.nl Voor sommige onderdelen moet worden ingelogd (= betaald), maar er staan ook gratis teksten en uitleg op. - www.oefenplein.nl/begrijpendlezen Klik eerst basisonderwijs aan en dan begrijpend lezen. Je kunt nu zelf teksten zoeken en (laten) maken. Overige websites (waarvan de meeste gratis zijn en waarvoor geen account of wachtwoord nodig is): - www.jmonline.nl (oefeningen groep 1 en 2) - www.juf-milou.nl (werkbladen groep 1 en 2) - www.kleuters.basisonderwijs.online (oefeningen groep 1 en 2) - www.basisonderwijs.online (lesmateriaal groep 3 t/m 8) - www.wijzeroverdebasisschool.nl - www.evenoefenen.nl - oefensite.rendierhof.nl - www.123lesidee.nl - https://oud.onlineklas.nl/index.asp - https://leestrainer.nl/ (cito trainer) - https://www.junioreinstein.nl/ - www.kids4cito.nl - https://www.topiatrainer.com - www.lessenvanlisa.nl - www.klasvanjuflinda.nl - www.jufanke.nl - www.jufmelis.nl - www.jufsanne.com - www.juf-ella.nl - www.juffrouwfemke.com - www.jufjoanne.nl - http://www.cyberkidz.nl/ - www.examen.vvn.nl/oefenen - www.wnf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde - www.spelletjesplein.nl - www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/ - www.raadselsenpuzzels.nl - www.xsnapda.be (bewegend leren) - www.ticken.nl/gratis-typeles/course.html (typcursus) - www.schooltv.nl - www.jeugdjournaal.nl Tekenen en Knutselen: - www.krokotak.com - www.creametkids.nl - tekenenenzo.blogspot.com Muziek: - www.meermuziekindeklas.nl - www.incredibox.com/demo/ Thuis bewegen We zitten nu allemaal thuis en kunnen helaas niet de lessen volgen. Om toch een beetje in beweging te blijven heb ik een aantal uitdagingen voor jullie in dit document gezet. Een aantal zijn in het Engels, probeer deze gewoon na te doen. Veel plezier en succes! Meester Luc Warming-up Opwarmen met Hanne (K3) https://www.youtube.com/watch?v=g8BopftEKt8&feature=youtu.be Zapp warming up 1 https://www.youtube.com/watch?v=xfALnyRhA1s&feature=youtu.be Zapp warming up 2 https://www.youtube.com/watch?v=SZ5zrk0WleM&feature=youtu.be Zapp warming up 3 https://www.youtube.com/watch?v=h0UbNxvfw30 Zapp warming up 4 https://www.youtube.com/watch?v=wdrXFKMslXs Zapp warming up 5 https://www.youtube.com/watch?v=S8n4Ren2N78 Work-out Work out met Klaasje (K3) https://www.youtube.com/watch?v=QmHOe-SLLuM&feature=youtu.be Planken https://www.youtube.com/watch?v=dkOIblknpUw&feature=youtu.be Bring sally up – push ups https://www.youtube.com/watch?v=41N6bKO-NVI&t=61s Cartoon Workout 1 https://www.youtube.com/watch?v=QseYFhYnxmU&feature=youtu.be Cartoon Workout 2 https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&feature=youtu.be Cartoon Workout 3 https://www.youtube.com/watch?v=OoG005_yvQg&feature=youtu.be Cartoon Workout 4 https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs&feature=youtu.be Cartoon Workout 5 https://www.youtube.com/watch?v=N5gX--B1jIc&feature=youtu.be Cartoon Workout 6 https://www.youtube.com/watch?v=FB5-7tIiX-I&feature=youtu.be Cartoon Workout 7 https://www.youtube.com/watch?v=skSbg1IGup8&feature=youtu.be Cartoon Workout 8 https://www.youtube.com/watch?v=gIU1vXOH2ts&feature=youtu.be Cartoon Workout 9 https://www.youtube.com/watch?v=fgxR1PiEiDk&feature=youtu.be Work out 1 https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI&feature=youtu.be Work out 2 https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo&feature=youtu.be Work out 3 https://www.youtube.com/watch?v=aNI_WlGS3Cg&feature=youtu.be

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "