​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school
  • De Lukasschool Ambitieclub

NIEUWS

14-10-2022
Vacature Gymdocent
VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS groep 1-8 0,575 fte op di- woe- vrij met uitzicht op vaste aanstelling. De Lukasschool zoekt per 01-01-2023 een Vakleerkracht Bewegingsonderwijs voor de groepen 1-8. De Lukasschool is een multiculturele school in de wijk Kanaleneiland. “Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!” Wij zoeken een leerkracht die graag wil lesgeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar, die affiniteit heeft met de doelgroep, die zelfstandig inhoud aan zijn/ haar lessen kan geven, die de uitgangspunten van de school en de Vreedzame School ondersteunt, uitdraagt en verder wil ontwikkelen. Een leerkracht die graag samenwerkt binnen de school, en binnen de Brede School Hart van Noord. Samen met de andere gymdocenten van de Brede school organiseer je jaarlijkse activiteiten. Wij werken met BeweegWijs in de pauzes, ook met de coach van BeweegWijs heb je een samenwerking. Wij bieden goede begeleiding, een werkomgeving waarin je ruimte krijgt om jezelf en je talent te ontwikkelen, een actief en enthousiast team waarin je samenwerkt en waar je een actieve rol kunt spelen in de schoolontwikkeling. En niet te vergeten leuke kinderen! Zie voor meer informatie: www.lukasschool.nl Heb je interesse? Mail een korte motivatie naar: directie@lukasschool.nl t.a.v. Annelies Maas en Jolanda Snoek
05-10-2022
Gi-Ga-Groen
Start van de Kinderboekenweek, het thema is Gi-ga-groen! Weer 10 dagen lang genieten van kinderboeken, lezen, voorlezen en activiteiten rond kinderboeken. Lees ook eens ergens anders voor b.v. buiten, als het weer het toelaat natuurlijk. De natuur in, lekker buitenspelen, van alles ontdekken maar natuurlijk ook lezen over dieren en spannende avonturen. Er valt veel te leren over de natuur om ons heen. Op donderdag 6 oktober was de opening met zijn allen op het schoolplein waarbij we zijn gestart met het Kinderboekenweeklied. Het plein was weer druk bezocht. Bijzonder dit schooljaar. Het cadeau vanuit het Jeugdeducatiefonds om lezen te stimuleren vanaf groep 3. Zij krijgen een prachtig leesboek mee naar huis: Groep 3 en 4: Vos en Haas Groep 5 en 6: juf Braaksel Groep 7 en 8: Het werkstuk Jeugdeducatie, bedankt!
03-10-2022
Blok 2 conflicten zelf oplossen
We gaan starten met blok 2. Doel van het blok is: Je fijn voelen, kinderen leren dat ze zelf actie kunnen ondernemen als ze zich ergens niet fijn (veilig) voelen. Vanaf de kleuters al leren de kinderen, hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten opbouwend kunnen oplossen. In de bovenbouw ; De leerlingen verdiepen hun inzicht in conflictoplossing, en leren dat te vergelijken tussen conflicten in de groep en conflicten in de wereld buiten school. Maar ook hoe ze de conflicten zelf kunnen oplossen. Dit gaan ze leren door over hun gevoelens te praten. Naar elkaar te luisteren om tot een WIN- Win – Oplossing te komen. Deze blok bestaat uit 5 onderdelen: Ruzie en conflict De drie petten (kleuren rood, geel en blauw) Oefenen met de petten Win-win-oplossingen Stappenplan, Praat het uit Ruzie en conflict De leerlingen leren het onderscheid tussen een conflict en ruzie te maken. Ze leren hoe ze het na een ruzie weer goed kunnen maken. Drie petjes Symboliseerd door drie kleuren petjes. We lossen conflicten op . De leerlingen onderscheiden drie manieren van reageren bij een conflict met behulp van een rollenspel. Win-win-oplossingen Leerlingen leren hoe je een conflict zo kunt oplossen dat beide partijen tevreden zijn. Ze leren dat afkoelen hiervoor nodig is. En dat beide partijen tevreden zijn. Stappenplan PRAAT HET UIT ( mediatoren helpen hierbij) Een stappenplan wordt stap voor stap aangeboden en geoefend. Praat het uit De leerkrachten bespreken het stappenplan voor conflictoplossing.

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "