​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

NIEUWS

24-06-2019
Tropisch warm
Deze week is het tropisch warm in Nederland. Dat betekent dat de Lukasschool een tropenrooster heeft. Dit zijn andere schooltijden. De week ziet er voor de kinderen als volgt uit: - Maandag 24 juni: 8.00 - 13.00 uur - Dinsdag 25 juni: VRIJ i.v.m. Studiedag - Woensdag 26 juni: 8.00 - 12.00 uur - Donderdag 27 juni: 8.00 - 13.00 uur - Vrijdag 28 juni: 8.00- 13.00 uur
20-06-2019
Opening Blok 6 Vreedzame School
Donderdagochtend 20 juni werd blok 6 van de Vreedzame School geopend op het schoolplein. Het thema van blok 6 is: 'Wij zijn allemaal anders'. De kinderen leren tijdens dit blok om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering daarvan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het dus om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat iedereen anders is lieten de kleuters ons heel goed zien. Zij kwamen allemaal verkleed het schoolplein opgelopen. We zagen Mega Mindy en Superman, een cowboy, een heleboel prinsessen en nog veel meer kinderen in de prachtigste kostuums. Allemaal verschillend, allemaal even mooi!
18-06-2019
Zomerfeest voor de kleuters
Dinsdag 18 juni hebben de kleuters zomerfeest gehad. Samen met alle peuters en kleuters van alle scholen binnen Hart van Noord hebben wij de dag geopend met een voorstelling van twee clowns en een dansje van tante Rita. Daarna gingen de kinderen spelen in het Anansipark. De sfeer zat er goed in. We hebben deze dag afgesloten met een lekker ijsje op het schoolplein en heel veel speelplezier!

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "