​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school
  • De Lukasschool Ambitieclub

NIEUWS

16-10-2020
Hele fijne Herfstvakantie!
Het team van de Lukasschool wenst jullie een fijne herfstvakantie! Wij zien jullie graag weer terug op maandag 26 oktober. Stay safe
15-10-2020
Ervaringen Kinderboekenweek
Net als elk jaar hebben we ook dit jaar als school weer meegedaan aan de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema EN TOEN! Overal in de gangen hingen er foto’s waarop te zien was hoe de mode, de vervoersmiddelen en de tafels en stoelen er vroeger uitzagen. Voor elke groep waren er nieuwe boeken en lesideeën om goed met het thema aan de slag te gaan. In verschillende klassen hadden leerkrachten hun lievelingsboeken van vroeger meegenomen. De kinderen vonden het heel leuk om te zien wat er in die tijd gelezen werd. De kinderen van groep 5 vertellen over de Kinderboekenweek: Hajar: Vorige week was het Kinderboekenweek. En weet je wat we hadden gedaan? De juffen en meesters hadden een foto meegenomen en wij moesten raden. Ik had niet gewonnen maar Marwa uit groep 7 had gewonnen en ook Rayan uit groep 4. Maar alle kinderen in mijn klas hadden er veel goed. Mijn juf had een boek gelezen over scheiden. Dit boek had de gouden griffel gewonnen. Er was ook een boek met de zilveren griffel en het gouden penseel. Ook in de klas hebben we babyfoto’s meegenomen om te raden. Ik vond het raden heel leuk. Ook gingen we beroemde geschiedenispersonen kleuren. Dit deden we met reclameboekjes. We scheurde ze in stukjes om op te plakken en dat was heel leuk! Lees minder Marouan: De Kinderboekenweek was begonnen. En wat hebben we gedaan? We hebbend e babyfoto’s gezien en we hebben nieuwe kinderboeken gekregen. Ook het boek met de gouden griffel hebben we gezien en gelezen. In de klas hebben we foto’s meegenomen. Ik had geen babyfoto meegenomen, maar ik had wel alle babyfoto’s goed geraden. Ook de juffrouws en meesters moesten we kiezen. Ook hebben we portretten van geschiedenis personen gemaakt. Je moest een krant scheuren en plakken met lijm. Deze gaan we nog afmaken. Rofaidae: De Kinderboekenweek: En toen… We hebben babyfoto’s geraden wie het is en de Kinderboekenweek ging over geschiedenis. We hebben geleerd wat de gouden griffel is en ik vond het leuk omdat we gingen raden wie wie is. Dat deden we met de juffen en meester en ook met de kinderen in groep 5. We hebben ook een knutselopdracht gedaan. We moesten papier scheuren en het gescheurde papier moest je opplakken. Daarmee maken we bekende personen zoals: Anne Frank, Prinses Beatrix, Messi en Pippi Langkous. Mina: Hallo! Ik ga vertellen over de Kinderboekenweek. Ik heb van de juf een boek geleend en dat was een leuk boek om te lezen. Het boek gaat over Anne Frank en de titel is: Buiten is het oorlog. We mochten het boek niet in onze la stoppen om de boeken mooi te houden. Het thema is: en toen. Sommige kinderen vonden het lezen niet leuk, maar sommige kinderen vinden het leuk. We willen ervoor zorgen dat iedereen lezen leuk gaat vinden!
14-10-2020
De MR zoekt ouders
De Medezeggenschaps Raad van de Lukasschool is dringend op zoek naar 2 nieuwe ouderleden. Op dit moment bestaat de MR uit 3 leerkrachten: meester Jorgen, juf Bonnette en meester Luc en 1 ouder: meneer M'hamdi (ouder van Aya en Safae). Mocht u interesse hebben voor deze taak dan kunt een mail sturen naar directie@lukasschool.nl.

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "