​Met plezier en ambitie leren wij voor het leven!

Wij leiden kinderen op tot wereldwijze wereldburgers.

Op de Lukasschool leren wij met plezier en ambitie. Onze leerkrachten werken met veel inzet en betrokkenheid aan de ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat juist door deze samenwerking wij het beste in de kinderen naar boven kunnen brengen.

Vreedzame School

Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Dit kunt u bij ons terugvinden in de Vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school. Naarmate de kinderen ouder worden, kijken wij ook over de muren van de school en zijn wij betrokken bij de wijk.

Samenwerken en talentontwikkeling

Op de Lukasschool werken leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen, zich professioneel blijven ontwikkelen, hoge doelen stellen voor zichzelf en voor de leerlingen en openstaan voor de samenwerking met de ouders. Kinderen leren samen te spelen en te werken.

Wij hebben een actief programma voor talentontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak.

ACTUEEL

  • Engels vanaf groep 1
  • Schooljudo tot groep 3
  • Tablets in de groepen vanaf groep 1
  • Veel aandacht voor sport en spel
  • Kunst en cultuur profiel; elke groep gaat 2 keer per jaar naar een museum en theater
  • Professionele drama en muzieklessen vanaf groep 6
  • Goede resultaten op taal en rekenen
  • Ambitieclub: kinderen werken met plezier en doelgericht aan hun ambitie
  • Gezonde school
  • De Lukasschool Ambitieclub

NIEUWS

20-01-2023
Afscheid meester Luc
Vrijdag 20 januari hebben we afscheid genomen van meester Luc op de Lukasschool. Hij volgt zijn droom: het worden van politieagent. Wij willen hem heel veel plezier en succes wensen bij dit volgende hoofdstuk. Bedankt voor alle leuke gymlessen. Natuurlijk ging hij niet zomaar weg, de laatste gymles van meester Luc werd afgesloten met een stormbaan. Racen tegen elkaar, rennend door en over de stormbaan. Quotes van kinderen: 'Dit was de leukste gymles ooit!' 'Bedankt voor de appeltaart' 'We gaan je missen' 'Hard gooien deed hij' 'Een echte knuffelbeer' 'Hart voor de kinderen en hart voor de Lukasschool' Ondanks het afscheid zijn we heel erg blij met onze nieuwe gymleerkracht: juf Valerie. Wat een geluk dat we zo snel iemand anders hebben kunnen vinden. Heel veel gymplezier!
16-01-2023
Nieuwe start ambitieclub
Er zijn weer leerlingen geselecteerd voor de Ambitieclub dit jaar. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mochten solliciteren met hun ambitie. Een ambitie is een persoonlijk doel dat je graag wil bereiken. Je wil iets maken, doen, leren of kunnen omdat je het belangrijk en leuk vindt. Onder leiding van juf Jolien gaan deze leerlingen aan de slag met hun ambitie om dichterbij hun doel te komen. Nabil uit groep 6 wil automonteur worden. Rozan en Sophie uit groep 7 willen actrice worden. Ouiam uit groep 7 wil journalist worden. Sarah uit groep 8 wil advocaat worden. Ze doen onderzoek naar hun motivatie, gebruiken internet, boeken en filmpjes om informatie te verzamelen, gaan een interview voorbereiden en plannen misschien wel een bezoek aan iemand. De Ambitieclub leert kinderen om na te denken over hun persoonlijke doelen, op korte termijn maar ook op lange termijn. Als je iets wil en je werkt er hard voor, dan kun je het bereiken! En: samen sta je sterk!
01-01-2023
Beste Wensen voor 2023
Wij willen iedereen een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2023 wensen!

" Je voelt je thuis op de Lukasschool "